TIN NỔI BẬT
Năm 2022
Đã tiếp nhận: 24 hồ sơ.
Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
Tỷ lệ đúng hẹn
100%
1
Đã tiếp nhận: 24 hồ sơ.
Đã giải quyết: 0 hồ sơ.
Trễ hẹn: 0 hồ sơ.
Địa chính
đã tiếp nhận
3775
hồ sơ
Xây dựng, nhà ở
đã tiếp nhận
0
hồ sơ
Chứng thực
đã tiếp nhận
107
hồ sơ
Tư pháp - Hộ tịch
đã tiếp nhận
2758
hồ sơ
Bảo trợ xã hội
đã tiếp nhận
511
hồ sơ
Người có công
đã tiếp nhận
239
hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361