DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Văn Bá Thanh PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND TT 0935540995 thanhvb65@gmail.com
2 Nguyễn Ngoạn ĐUV - PCT. UBND thị trấn 0983354505 ngoandx@gmail.com
Địa chính - Xây dựng
3 Lương Thanh BÌnh Công chức Địa Chính - Xây dựng
4 Nguyễn Văn Tư Công chức Địa chính - Xây dựng 0395262141
Văn phòng Giúp việc
5 Nguyễn T. T. Thảo Công chức VP - TK 0905259976 thaovtubttnp@gmail.com
6 Trịnh Công Sơn Công chức VP - TK 0905673268 sonvpubndttnp@gmail.com
7 Lê Văn Thông VP-TK 0982374700 levanthong2009@gmail.com
Tư pháp Hộ tịch
8 Nguyễn Ngọc Bảy Công chức Tư pháp Hộ tịch 0985517059
Lao động - Thương binh - Xã hội
9 Nguyễn Thị Thanh Xuân Cán bộ LĐTBXH 0905965657 nguyen.thanhxuan25t1@gmail.com
Công an
10 Trương Minh Vĩ Trưởng Công an 0914949525
Văn hóa Xã hội
11 Nguyễn Văn Hiền Công chức Văn hóa Xã hội 0905475599
Quân sự
12 Nguyễn Kiệm Đang ủy viên - CHT Quân sự 0905102043
13 Nguyễn Thành Linh Tú Phó Chỉ huy Quân sự 0905730027
Tài chính - Kế toán
14 Nguyễn Thị Liễu công chức tài chính - kế toán 0987546618
15 Nguyễn Thị Phượng Công chức Tài chính - Kế toán 0905420480
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
16 Nguyễn Thị Mai Chi Cán bộ Thanh tra 0932531690 maichi0212@gmail.com
17 Huỳnh Thị Trinh Cán bộ Văn phòng - Thông kê 01658023037 trinhhuynh.qn93@gmail.com
18 Nguyễn Thị Anh Phương 0905604578
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
19 Nguyễn Thế Đức UV BTV Huyện ủy - BT Đảng ủy 0914035524 theducdx75@gmail.com
20 Trần Yên PBT TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND 0985682367 yen690@gmail.com
21 Văn Phú Lai ĐUV- PCT HĐND 0905393442 phulaidx@gmail.com
22 Văn Thị Liễu UV BTV Đảng - CT Mặt trận 01696114121 vanthilieupn@gmail.com
23 Văn Bá Ảnh Chủ tịch Hội CCB 0905673259 baanhccbttnp@gmail.com
24 Trần Văn Pháp Bí thư Đoàn TN 0938533901 vanphap.tc@gmail.com
25 Nguyễn Duy Phương Chủ tịch Hội Nông dân
26 Nguyễn Thị Bích Chủ tịch hội LHPN 0979456050
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
27 Nguyễn Văn Nhất Cán bộ VP Đảng ủy 0986355252 duynhat255@gmail.com
28 Nguyễn Thị Kim yến Cán bộ VP đảng ủy 01227083560 kimyen0826@gmail.com
Trạm Y tế thị trấn
29 Nguyễn Thị Nga Trưởng Trạm Y tế
Đô Thị - Môi Trường
30 Phan Văn Pháp Cán bộ Lao đông - Thương binh & Xã hội 0793696839
31 Nguyễn Ngọc Nam Cán bộ Địa chính xây dựng 0905244766
Ban Nông nghiệp thị trấn
32 Nguyễn Thế Đặng Phó ban Nông nghiệp 0905341693
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361