DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Văn Bá Thanh PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND TT 0935540995 thanhvb65@gmail.com
2 Trịnh Công Sơn Phó chủ tịch UBND 0905673268 sonvpubndttnp@gmail.com
3 Nguyễn Ngoạn ĐUV - PCT. UBND thị trấn 0983354505 ngoandx@gmail.com
Địa chính - Xây dựng
4 Lương Thanh BÌnh Công chức Địa Chính - Xây dựng
5 Nguyễn Văn Tư Công chức Địa chính - Xây dựng 0395262141
Văn phòng Giúp việc
6 Nguyễn T. T. Thảo Công chức VP - TK 0905259976 thaovtubttnp@gmail.com
7 Lê Văn Thông VP-TK 0982374700 levanthong2009@gmail.com
Tư pháp Hộ tịch
8 Nguyễn Ngọc Bảy Công chức Tư pháp Hộ tịch 0985517059
Lao động - Thương binh - Xã hội
9 Nguyễn Thị Thanh Xuân Cán bộ LĐTBXH 0905965657 nguyen.thanhxuan25t1@gmail.com
Công an
10 Trương Minh Vĩ Trưởng Công an 0914949525
Văn hóa Xã hội
11 Nguyễn Văn Hiền Công chức Văn hóa Xã hội 0905475599
12 Nguyễn Từ Linh VHTT
Quân sự
13 Nguyễn Kiệm Đang ủy viên - CHT Quân sự 0905102043
14 Nguyễn Thành Linh Tú Phó Chỉ huy Quân sự 0905730027
Tài chính - Kế toán
15 Nguyễn Thị Liễu công chức tài chính - kế toán 0987546618
16 Nguyễn Thị Phượng Công chức Tài chính - Kế toán 0905420480
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
17 Nguyễn Thị Mai Chi Cán bộ Thanh tra 0932531690 maichi0212@gmail.com
18 Huỳnh Thị Trinh Cán bộ Văn phòng - Thông kê 01658023037 trinhhuynh.qn93@gmail.com
19 Nguyễn Thị Anh Phương 0905604578
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
20 Nguyễn Thế Đức UV BTV Huyện ủy - BT Đảng ủy 0914035524 theducdx75@gmail.com
21 Trần Yên PBT TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND 0985682367 yen690@gmail.com
22 Văn Phú Lai ĐUV- PCT HĐND 0905393442 phulaidx@gmail.com
23 Văn Thị Liễu UV BTV Đảng - CT Mặt trận 01696114121 vanthilieupn@gmail.com
24 Văn Bá Ảnh Chủ tịch Hội CCB 0905673259 baanhccbttnp@gmail.com
25 Trần Văn Pháp Bí thư Đoàn TN 0938533901 vanphap.tc@gmail.com
26 Nguyễn Duy Phương Chủ tịch Hội Nông dân
27 Nguyễn Thị Bích Chủ tịch hội LHPN 0979456050
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
Văn phòng Đảng ủy
28 Nguyễn Văn Nhất Cán bộ VP Đảng ủy 0986355252 duynhat255@gmail.com
29 Nguyễn Thị Kim yến Cán bộ VP đảng ủy 01227083560 kimyen0826@gmail.com
Trạm Y tế thị trấn
30 Nguyễn Thị Nga Trưởng Trạm Y tế
Đô Thị - Môi Trường
31 Phan Văn Pháp Cán bộ Lao đông - Thương binh & Xã hội 0793696839
32 Nguyễn Ngọc Nam Cán bộ Địa chính xây dựng 0905244766
Ban Nông nghiệp thị trấn
33 Nguyễn Thế Đặng Phó ban Nông nghiệp 0905341693
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361