THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch
1 Thủ tục đăng ký khai sinh 1 / Mẫu ĐK
2 / CMND (bản chính)
3 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
4 / Giấy chứng sinh (bản chính)
2 Thủ tục Đăng ký kết hôn 1 / Mẫu ĐKKH
3 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐKCM
3
4 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 1 / Mẫu ĐK
2 / Mẫu ĐKCM
3
5 Thủ tục đăng ký khai tử 1 / Mẫu ĐKKT
2 / Sổ hộ khẩu (photo)
3 / Giấy cam đoan
4 / Ảnh
5 / Trích lục khai tử
6 Thủ tục đăng ký giám hộ 1 / Mẫu ĐKGH
3
7 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 1 / Mẫu ĐKCDGH
2
8 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1 / Mẫu TKTĐ
3
9 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1 / Mẫu TKXN
3
10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 1 / Mẫu ĐKLKS
2 / GIẤY CAM ĐOAN
3 / SƠ YẾU LÝ LỊCH
4 / CMND (PHÔ TÔ)
5 / SỔ HỘ KHẨU (PHÔ TÔ)
6 / PHIẾU XÁC MINH VĂN CÔNG TRƯỜNG (BẢN GỐC)
7 / CHỨNG NHẬN KẾT HÔN NGUYỄN THẾ & PHẠM THỊ XÍ
8 / Công văn
9 / BHYT (photo)
10 / Khai sinh (trích lục)
11 / Lý lịch đảng
12 / Giấy phép lái xe
13 / QĐ nhận trợ cấp mất sức
14 / Trích lục bản bản sao khai sinh
15 / Chứng Nhận Tốt Nghiệp THPT
16 / Sơ yếu lý lịch
17 / Giấy cam đoan
18 / Sơ yếu lý lịch
19 / Giấy cam đoan
20 / Sơ yếu lý lịch
21 / Giấy cam đoan
22 / Sơ yếu lý lịch
23 / Giấy cam đoan
5
11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 1 / Mẫu ĐK
5
12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 1 / Mẫu ĐKLKH
5
13 Thủ tục đăng ký lại khai tử 1 / Mẫu ĐKLKT
2 / GIẤY CAM ĐOAN
3 / SHK(photo)
4 / hình bia mộ
5
14 Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch 1 / Mẫu TLHT
2 / CMND (Bản chính)
3 / Sổ hộ khẩu (Bản chính)
4 / Chứng tử (bản chính)
5 / Bản sao giấy khai sinh
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 1 / Đơn NC
30
16 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 1 / Mẫu TP/CN-2011
5
17 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế 1 / Mẫu TP/CN-2014
15
18 Hồ sơ "3 trong 1" Đăng ký khai sinh, nhập hộ khẩu và cấp thể BHYT cho trẻ 1 / Trích lục khai sinh
2 / Sổ hộ khẩu (bản chính)
3 / Đăng ký khám chữa bệnh tại BV Duy Xuyên
4 / Trần Ngô Gia Hân
5 / 7159
6 / VĂN NGUYỄN QUỲNH NHI
7 / DUY XUYÊN
15
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361