THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Tên thủ tục Biểu mẫu giấy tờ Số ngày xử lý
Lĩnh vực: Người có công
1 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 1 / Mẫu UQ
2 / Mẫu TT
3 / Sổ nhận trợ cấp
4 / trích lục khai tử
5 / Quyết định (bản chính)
6 / GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ: NGUYỄN VĂN ĐỀ (bản sao)
25
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 1 / Mẫu TT
2 / TRÍCH LỤC KHAI TỬ (NGUYỄN THỊ THƠ)
3 / CMND (photo) LÊ ĐỨC
4 / SỔ NHẬN TIỀN TUẤT
5 / SỔ NHẬN TIỀN TUẤT: 680
6 / SỔ HỘ KHẨU
25
3 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 / Mẫu LS4
2 / đơn
3 / giấy chứng nhận gia đình LS, bằng TQGC(photo)
4 /
20
4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 1 / Mẫu AH1
2 / Mẫu AH2
20
5 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Giấy ra viện
3 / Tóm tắt bệnh án
4 / CMND
5 / Huân Chương hạng 3
6 / Bản khai của
7 / Giấy xác nhận thành tích
50
6 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 1 / Mẫu HH1
2 / Huy chương kháng chiến(photo)
50
7 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 1 / Mẫu TĐ1
2 / Mẫu TĐ2
3 / Mẫu TĐ3
4 / Biên bản đề nghị xác nhận thương binh
5 / giấy chứng nhận bị thương
6 / CMND(PHOTO),GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG BINH, KỶ NIỆM CHƯƠNG (PHOTO)
7 / GIẤY XÁC NHẬN
30
8 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 1 / Mẫu KC1
25
9 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 1 / Mẫu CC1
2 / HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN: ĐỖ THỊ LỤC
3 / DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG HẠNG BA: ĐỖ THỊ LỤC
4 / BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG GIA TỘC TỘC NGUYỄN:
5 / CMND (PHOTO)
6 / GIẤY XÁC NHẬN UBND XÃ QUẾ XUÂN
7 / HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN( PHOTO)
25
10 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1 / Mẫu LS7
2 / Mẫu UQ
3 / Mẫu LS4
4 / giấy báo tử
5 /
6 / Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (photo)
7 /
30
11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1 / Mẫu BM1
2 / Mẫu BM2
3 / Mẫu UQ
4 / Bằng Mẹ VNAH
5 / trích lục khai tử
20
12 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 1 / Mẫu KC1
2 / Biên bản họp gia tộc
3 / Bằng khen(photo)
25
13 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 1 / Mẫu BH1
2 / Mẫu BH2
3 / SHK(photo)
4 / Đơn đề nghị
5 / bằng TQGC(photo)
6 / Đơn xin xác nhận
7 / Chứng minh nhân dân
8 / Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
9 / Tờ khai
10 / Quyết điịnh (photo)
30
14 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 1 / Mẫu TB
2 / Quyết định (bản sao)
3 / Biên bản kiểm tra vết thương
4 / Biên bản hội nghị CCB
5 / Biên bản hội nghị NCT
6 / Chứng minh nhân dân (photo)
7 / Công văn đề nghị
15 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1 / Mẫu 05
2 / ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ
3 / GIẤY XÁC NHẬN (ĐẶNG MAI)
4 / GIẤY XÁC NHẬN (ĐẶNG MINH HÙNG)
5 / GIẤY CHỨNG NHẬN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ (PHÔ TÔ)
6 / BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG (PHÔ TÔ)
7 / GIẤY KHAI SINH (ĐẶNG MINH HÙNG)
8 / CNMD (ĐẶNG MINH HÙNG)
9 / GIẤY KHAI SINH (ĐẶNG MAI)
10 / CNMD (ĐẶNG MAI)
11 / PHIẾU BÁO DI CHUYỂN HỒ SƠ LIỆT SĨ
12 / BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ
15
16 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu số 1a
2 / Mẫu số 1b
25
17 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 1 / Mẫu 1C
25
18 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 1 / Mẫu ƯĐGD
2 / giây Chứng nhận thoát nghèo(photo)
3 / Đươn xin xác nhận đã nộp học phí
4 / Giấy khai sinh (trương thị phương thảo) (bản sao)
5 / Giấy xác nhận thương binh (bản sao)
6 / GIẤY XÁC NHẬN CỦA PHÒNG LĐTB
7 / TỜ KHAI
13
19 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ 1 / Mẫu số 12
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / Giấy đề nghị thánh toán
4 /
20 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 / Phụ lục
2 / BIÊN BẢN ỦY QUYỀN
3 / Công văn số 04 của HĐTĐKT huyện Duy Xuyên (TRẦN NGHIÊM)
22
21 Thủ tục đề nghị đính chính thông tinh trong hồ sơ liệt sĩ - Cấp lại Giấy CN GĐLS 1 / Đơn đề nghị
2 / Bằng TQGC(photo)
3 / CMND(photo)
4 / HS5
5 / trích lục khai sinh
6 / ,CMND,SHk(photo)
7 / giấy CN gia đình LS(photo)
8 / Bằng TQGC
9 / LS4
30
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361