CHUYÊN MỤC: Chuyên mục tin tức

Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 05/6/2017 của TT HĐND thị trấn về thời gian tiếp xúc cử tri

(07/06/2017). Số lượt xem:1220

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361