CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Ủy ban Mặt trận TQVN thị trấn Nam Phước tổ chức tập huấn công tác mặt trận năm 2017

(08/06/2017). Số lượt xem:964

Thực hiện chương trình thống nhất hành động của Uỷ Ban MTTQVN huyện Duy Xuyên. Căn cứ kế hoạch số 43 ngày 16/5/2017 của UBMTTQVN thị trấn Nam Phước về mở lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2017

Chiều ngày 6/6/2017, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thị trấn Nam Phước tổ chức mở lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2017, tham dự buổi tập huấn có Đ/c Trần Công Thành -  Phó  chủ tịch UBMTTQVN huyện Duy Xuyên; đ/c Văn Thị Liễu – UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN  thị trấn; đại diện các tổ chức thành viên và Trưởng ban, phó ban CTMT 16 thôn, khối phố

Buổi tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản về: Quy chế tổ chức hoạt động và đánh giá Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; 5 nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy trình xây dựng tộc ước và công nhận tộc ước. Theo đó đã góp phần nâng cao được nhận thức, trình độ năng lực, nghiệp vụ công tác, khả năng vận dụng quan điểm đường lối chủ trương của Đảng nhà nước vào thực tiễn ở từng khu dân cư trong thời gian đến có hiệu quả hơn

                       ( Đ/c Trần Công Thành - PCT. UBMT TQVN huyện Duy Xuyên báo cáo các chuyên đề)

                                                                     Tác giả: Đỗ Thanh Minh - PCT. UBMT TQVN thị trấn

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361