CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN thị trấn Nam Phước và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: - Đồng chí LÊ XUÂN THÁI - Sinh năm: 1929. - Đồng chí đã từ trần lúc: 04 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2017 (Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu) - Hưởng Thượng thọ: 89 tuổi.

(26/08/2017). Số lượt xem:1123

- Đồng chí LÊ XUÂN THÁI - Sinh năm: 1929 - Bí danh: Lê Tuấn - Quê quán: Khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. - Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. - Đồng chí đã từ trần lúc: 04 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2017 (Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu) - Hưởng Thượng thọ: 89 tuổi.

 

 

- Đồng chí LÊ XUÂN THÁI  - Sinh năm: 1929

- Bí danh: Lê Tuấn                 

- Quê quán: Khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

- Đồng chí đã từ trần lúc: 04 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2017 (Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu)

- Hưởng Thượng thọ: 89 tuổi.

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

 

* LỄ NHẬP QUAN:      Vào lúc 17 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu)

* LỄ THÀNH PHỤC:    Vào lúc 18 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu)

* LỄ VIẾNG:                 Vào lúc 18 giờ 30 ngày 26 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 05 tháng 7 năm Đinh Dậu)

* LỄ TRUY ĐIỆU:        Vào lúc 13 giờ  30 ngày 29  tháng  8   năm 2017

 (Nhằm ngày  08  tháng  7   năm Đinh Dậu)

* LỄ DI QUAN:             Vào lúc 15 giờ 00 ngày  29  tháng 8  năm 2017

 (Nhằm ngày  08  tháng  7   năm Đinh Dậu)

* GIỜ HẠ HUYỆT:         Vào lúc 17 giờ 00 ngày 29  tháng 8  năm 2017

 (Nhằm ngày  08  tháng  7   năm Đinh Dậu)

 

* An táng tại: Nghĩa trang Diều Gà.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361