CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Thẩm định bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015)

(13/12/2017). Số lượt xem:2785

Sáng ngày 12/12, Hội đồng thẩm định các đề tài văn hóa, lịch sử cách mạng huyện Duy Xuyên tổ chức thẩm định bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015)

 Bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015) gồm có 5 chương, ghi lại lịch sử xây dựng và phát triển của địa phương từ sau ngày quê hương giải phóng đến năm 2015. Trong đó, chia thành nhiều giai đoạn cách mạng, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nhìn chung, bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước sau hội thảo lần 2 đã bổ sung thêm nhiều tư liệu, cố sự chọn lọc khá tiêu biểu qua từng giai đoạn nên có giá trị về mặt lịch sử, làm cho bản thảo trở nên sinh động và phù hợp với tình hình thực tế của thị trấn Nam Phước. Tuy vậy, bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước còn đề cập một số nội dung của sự kiện chung, sự kiện ít liên quan đến lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước. Nhiều sự kiện trùng lắp; công tác xây dựng hệ thống chính trị; một số sự kiện chính trị trọng đại và tình hình đảng viên chưa được làm rõ; một số sự kiện ghi lại thiếu tính logich. Phần kết luận bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015) cần khái quát cô đọng hơn các nội dung ở từng giai đoạn lịch sử, không phân tích và nêu lại những sự kiện các năm mà chú trọng vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm để rút ra các bài học kinh nghiệm.

          Hội đồng thẩm định các đề tài văn hóa, lịch sử cách mạng huyện Duy Xuyên thống nhất cho thị trấn Nam Phước chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh và phát hành tập lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015) nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/2018). Việc phát hành tập lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Phước, giai đoạn (1975-2015) là góp phần kế thừa và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ và góp phần xây dựng thị trấn Nam Phước trở thành đô thị loại IV vào năm 2020.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361