CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Thị trấn Nam Phước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(25/01/2018). Số lượt xem:2177

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, Ngành, địa phương năm 2017

Kể từ ngày 15/01/2018, UBND thị trấn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch, tại cổng thông tin điện tử thị trấn Nam Phước với tên miền: namphuoc.gov.vn cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ dịch vụ công trực tuyến

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mức độ 3

2

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mức độ 3

 

(Theo nội dung Thông báo số 04/TB-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thị trấn Nam Phước về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch)

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361