CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

Thị trấn Nam Phước phát động năm “Văn hóa, văn minh đô thị”

(29/03/2018). Số lượt xem:1676

Sáng ngày 23.3, UBND thị trấn Nam Phước tổ chức lễ phát động năm văn hóa, văn minh đô thị. Đồng chí Lê Trung Cường, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện dự cùng đông đảo người dân thị trấn Nam Phước.

Sáng ngày 23.3, UBND thị trấn Nam Phước tổ chức lễ phát động năm văn hóa, văn minh đô thị. Đồng chí Lê Trung Cường, huyện ủy viên, phó chủ tịch UBND huyện dự cùng đông đảo người dân thị trấn Nam Phước.

          Để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn Nam Phước là phấn đấu đến năm 2020 Nam Phước trở thành đô thị loại IV. UBND thị trấn Nam phước chọn năm 2018 phát động năm văn hóa văn minh đô thị trong toàn dân.

          Tại buổi lễ phát động đồng chí Nguyễn Ngoạn- Phó chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước nhấn mạnh tầm quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay là phải xây dựng lối sống văn hóa, văn minh hiện đại trong mỗi người dân thị trấn Nam Phước; truyền thống văn hóa làng xã, văn hóa đô thị. Nếp sống văn hóa văn minh đô thị theo các chuẩn mực giá trị văn hóa, đáp ứng yêu cầu tổ chức của cuộc vận động trong môi trường đô thị, góp phần xây dựng con người với tác phong văn minh, hiện đại. Phấn đấu 90% gia đình trở lên được công nhận gia đình văn hóa, 80% trở lên thôn khối phố đạt chuẩn danh hiệu thôn khối phố văn hóa, chú trọng công tác bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, hạn chế thấp nhất tệ nạn xã hội phát sinh.

          Tại lễ phát động đại diện các ban ngành, đơn vị, thôn, khối phố ký cam kết thực hiện chương trình phát động năm văn hóa, văn minh đô thị.  UBND thị trấn chọn 2 tuyến phố an ninh, văn minh đô thị là tuyến phố Hùng Vương và tuyến phố Nguyễn Thành Hãn.

          UBND thị trấn cũng triển khai đề án Camera giám sát an ninh trên địa bàn thị trấn Nam Phước đến hộ dân nhằm góp phần nâng cao công tác phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361