CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

BCH Đảng bộ tổ chức Hội nghị Tổng kế tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

(01/01/2019). Số lượt xem:1515

Chiều ngày 27/2/2018, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Nam Phước tổ chức hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đến dự Hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng huyện ủy;  đồng chí Nguyễn Thế Đức – UVBTV huyện ủy - Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước – Chủ trì hội nghị cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ thị trấn

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Trần Yên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm năm 2019.

Nhìn chung, năm 2018 kinh tế tiếp tục phát triển

Năm 2018 với những khó khăn bất lợi về thời tiết, giá cả biến động, thị trường tiêu thụ khó, đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND, các ngành chức năng của huyện, sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, sự phấn đấu nổ lực của các cán bộ từ thị trấn đến thôn, khối phố và sự đồng thuận của nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội năm qua đạt được những kết quả quan trọng: kinh tế tiếp tục phát triển, ngành thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 24,12% so với năm 2017; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,21% so với năm 2017, công tác thu ngân sách thị trấn ước đạt 25,22 tỷ đồng, đạt 282% kế hoạch năm và bằng 104,07%  so với cùng kỳ năm 2017; Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị hoá được chú trọng nhiều công trình đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn, công tác văn hóa xã hội, đô thị - môi trường có nhiều chuyển biến, sự nghiệp giáo dục được duy trì, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên, công tác quản lý nhà nước và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được quan tâm. Các chỉ tiêu về công tác dân số hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc chăm lo các đối tượng xã hội, gia đình chính sách, người có công với nước được triển khai có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ đã thể hiện sự cố gắng và quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Nam Phước

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, đã tổ chức nhiều hội nghị học quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết luôn đạt trên 80%. Ngoài ra, BCH Đảng bộ đã nghiên cứu vận dụng đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng các chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sát với thực tiễn

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, các Hội, Đoàn thể đã có nhiều nổ lực tích cực trong việc thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Phong trào hoạt động của các Hội, Đoàn thể đã có nhiều chuyển biến hơn so với năm trước

          Đạt được các kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ngành, đoàn thể của Huyện cùng với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của Chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các Đoàn thể và sự nổ lực vượt khó vươn lên của cán bộ, nhân dân trong toàn thị trấn./.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361