CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Ban hành danh muc TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ thị trấn Nam Phước

(08/10/2020). Số lượt xem:683

Ban hành danh muc TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ thị trấn Nam Phước

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361