CHUYÊN MỤC: BẦU CỬ ĐB HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026

Thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

(02/03/2021). Số lượt xem:481

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361