CHUYÊN MỤC: BẦU CỬ ĐB HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026

Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị trấn Nam Phước

(09/03/2021). Số lượt xem:740

Quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Nam Phước