CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Thông báo V/v cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử

(25/03/2021). Số lượt xem:723

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân trên địa bàn thị trấn Nam Phước hoàn thành trước 11/4/2021