CHUYÊN MỤC: BẦU CỬ ĐB HĐND CÁC CẤP NK 2021 - 2026

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

(18/06/2021). Số lượt xem:423

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361