CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

(18/06/2021). Số lượt xem:537

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Kết quả kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

 
 

 

 

 

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI  được tổ chức trong 02 ngày 16- 17/6/2021. Tại kỳ họp này, HĐND thị trấn đã nghe báo cáo UBBC về kết quả bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026. Báo cáo tóm tắt ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri của ứng cử viên HĐND thị trấn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 của UBMT TQVN thị trấn Nam Phước.

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND, các Ban của HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thống nhất thông qua các nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Trần Yên;

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thi trấn Nam Phước khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Văn Phú Lai;