CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Thông báo về quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và DVCTT mức độ 3,4

(24/06/2021). Số lượt xem:452

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam