CHUYÊN MỤC: Y tế Giáo dục

Thời gian tiêm vắc xin để phòng chống dịch bệnh Covid-19

(15/10/2021). Số lượt xem:566

Thực hiện Thông báo số 522/TB-UBND, ngày 14/10/2021 của UBND huyện Duy Xuyên về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccin Covid-19 (đợt 11), y ban nhân dân thị trấn Nam Phước thông báo đến toàn thể người dân tại địa phương từ 18 tui đến dưới 65 tuổi tham gia tiêm vaccin đ phòng bệnh Covid-19.

Thời gian tiêm: Bắt đầu tngày 15/10/2021 đến ngày 20/10/2021.

Địa điểm tại Hội trường UBND thị trấn Nam Phước

Số lượng: mỗi khối phố 80 người /ngày

Phân bổ lịch tiêm các khối phố như sau:

S

TT

KHỐI PHỐ

15/10-17/10/2021

18/10-20/10/2021

Ghi chú

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Long Xuyên 1

 

X

X

 

 

2

Long Xuyên 2

 

X

X

 

 

3

Phước Xuyên

 

X

X

 

 

4

Phước Mỹ

 

X

X

 

 

5

Châu Hiệp

 

X

X

 

 

6

Mỹ Hòa

X

 

 

X

 

7

Xuyên Tây

X

 

 

X

 

8

Xuyên Đông

X

 

 

X

 

9

Bình An

X

 

 

X

 

10

Mỹ Xuyên

X

 

 

X

 

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361