CHUYÊN MỤC: Chuyên mục tin tức

Quyết định số: 3693 /QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(24/12/2021). Số lượt xem:506

http://cchc.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=199&ni=516

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361