CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

kế hoạch tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2022

(23/02/2022). Số lượt xem:644

kế hoạch tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 và kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh.

 

Thực hiện công văn số 261/UBND-VHTT ngày 18/2/2022 của UBND huyện Duy Xuyên về việc tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2022 và kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh. UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của năm du lịch quốc gia 2022 và 25 năm Ngày tái lập tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, thông tin, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Việc tổ chức tuyên truyền phải phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Hoạt động tổ chức và tuyên truyền phải gắn với công tác phòng chống dịch Covid -19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, các khối phố:

- Khẩn trương thay mới chuyển nội dung tuyên truyền mừng Đảng đón Xuân Nhâm dần 2022 sang nội dung tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2022 và tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh (1997 – 2022).

- Rà soát, tháo dỡ các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo như cờ, phướng, băng rôn, panô, các bảng quảng cáo… đã hết hạn thực hiện, nội dung không còn phù hợp, cũ, rách, ngã, đổ gây ảnh hưởng mỹ quan.

- Thực hiện trang trí băng rôn, khẩu hiệu trước trụ sở  cơ quan, đơn vị để chào mừng năm Du lịch quốc gia 2022 và kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng nam (1997 – 2022).

- Tuyên truyền, vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường tạo cảnh quan sạch đẹp.

2. Văn hóa thông tin:

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước cổng trụ sở UBND và dọc tuyến QL 14H đoạn từ ngã ba Nam Phước đến trụ sở UBND thị trấn.

3. Đài truyền thanh: Tổ chức hoạt động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thị trấn đến khối phố.

 III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Trong năm 2022, bắt đầu thực hiện từ ngày 20/2/2022.

IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN.

1. Nhiệt liệt chào mừng 25 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng nam (01/01/1997 – 01/01/2022)

2. Chào mừng năm Du lịch quốc gia 2022 tại tỉnh Quảng Nam!

3. Chào mừng năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”!

4. Quảng Nam quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn!

5. Phát triển du lịch Quảng Nam gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên!

6. Phát triển du lịch Quảng Nam theo hướng du lịch xanh, bền vững!

7. Quảng Nam- Điểm đến du lịch xanh, an toàn, hấp dẫn!

8. Quảng Nam – Điểm đến Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới!

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Công chức Văn hóa – Xã hội.

Tham mưu Ủy ban nhân dân hướng dẫn Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị, Trưởng khối phố thực hiện công tác tuyên truyền.

Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về chiều sâu trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2. Đài truyền thanh:

Xây dựng chuyên mục, chương trình và dành thời lượng thích đáng để phát tin bài, tuyên truyền. Đồng thời thông tin phản ánh các hoạt động chào mừng trên địa bàn .

3. Trưởng các ngành, các cán bộ công chức liên quan: Tích cực chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giáo.

4. Công chức Tài chính - kế toán:

Tham mưu nguồn kinh phí để tổ chức công tác tuyên truyền theo kế hoạch.

5. Đối với các cơ quan, đơn vị, Khối phố, trường học.

Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền của UBND, yêu cầu các khối phố, trường học xây dựng kế hoạch tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, pano, áp-phích, khẩu hiệu… theo đúng hướng dẫn của kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng năm du lịch quốc gia 2022 và kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh của UBND thị trấn yêu cầu các ban ngành, các cơ quan, đơn vị, khối phố, trường học quan tâm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361