CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

DỰ GIẢI CỜ TƯỜNG HUYỆN DUY XUYÊN

(24/02/2022). Số lượt xem:607

DỰ GIẢI CỜ TƯỜNG HUYỆN DUY XUYÊN

Thị trấn Nam Phước tham dự giải cờ tướng do TTVHTDTT duyện Duy Xuyên tổ chức, kết quả đạt giải nhất cá nhân nữ và giải nhì đồng đội.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361