CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-Covid) để khai báo y tế

(01/03/2022). Số lượt xem:568

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-Covid) để khai báo y tế

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia (PC-Covid) để khai báo y tế

3. Hướng dẫn xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng:

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361