CHUYÊN MỤC: CHUYỂN ĐỐI SỐ - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Hướng dẫn nhân dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

(06/03/2022). Số lượt xem:261

Hướng dẫn nhân dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

UBND thị trấn Nam Phước phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn triển khai hướng dẫn nhân dân thực hiện nộp hồ sơ trên cổng Dịch vụ công trực tuyến

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361