CHUYÊN MỤC: CHUYỂN ĐỐI SỐ - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Hướng dẫn trình thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Xuyên

(08/03/2022). Số lượt xem:296

Hướng dẫn trình thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Xuyên