CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

(14/03/2022). Số lượt xem:424

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giải quyết chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam