CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Đảng ủy thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

(04/04/2022). Số lượt xem:788

Đảng ủy thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đảng ủy thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Thực hiện hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 08/3/2022 và Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 15/3/2022 của Huyện ủy DX về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.