CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác cải các hành chính và sơ kết công tác chuyển đổi số năm 2021

(28/04/2022). Số lượt xem:322

VHTT

Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước, công tác cải các hành chính và sơ kết công tác chuyển đổi số năm 2021.

Chiều ngày 24/4/2022, UBND thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác cải các hành chính và sơ kết công tác chuyển đổi số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo kịp thời của UBND thị trấn, công tác thi đua - khen thưởng công tác cải các hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2021 trên địa bàn thị trấn Nam Phước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2021.

Công tác Thi đua khen thưởng trong năm 2021

Năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề, song được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy - UBND huyện Duy Xuyên, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Đảng ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận đoàn thể và nỗ lực vượt khó sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân nên KT -XH, ANQP năm qua cơ bản đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 ước đạt 36,8 tỷ đồng, giá trị sản xuất CN – XD ước đạt 1.543,5  tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ  năm qua ước đạt 2891 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách có nhiều cố gắng. Đảm bảo nguồn chi cho các hoạt động trong năm. Công tác quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng được chú trọng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong năm 2021 ước đạt trên 500 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ nhà nước các cấp và doanh nghiệp trên 300 tỷ đồng. Về Văn hóa xã hội: Trong bối cảnh vừa tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt kế hoạch dạy và học năm học 2021-2022. Công tác giáo dục năm qua tiếp tục đạt được những thành tích nổi bậc, được huyện xếp đơn vị dẫn đầu toàn huyện,

Năm 2021, huyện phúc tra công nhận công nhận khối phố Long Xuyên 1 được công nhận khối phố văn hóa 7 năm liền; khối phố Xuyên Tây công nhận khối phố văn hóa tiêu biểu 3 năm liền; khối phố Châu Hiệp công nhận khối phố văn hóa 3 năm liền. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 99,07%. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đạt được kết quả ban đầu quan trọng, nhận thức trong cán bộ nhân dân được nâng lên.

Công tác cải các hành chính: Qua thực tiễn cho thấy việc thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại UBND thị trấn được tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề khiếm khuyết, tồn tại ở những năm trước như giảm được sự phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước, giải quyết theo thứ tự trước sau, CBCC được phân công, bố trí thích hợp, chế độ chính sách được quan tâm giải quyết từng cá nhân có thể đảm nhiệm công việc được giao