CHUYÊN MỤC: HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI PHỐ

Thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

(14/05/2022). Số lượt xem:395

Quyết định 179/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361