CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NGÀY TBLS 27/7

(20/07/2022). Số lượt xem:205

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

 
 

Thực hiện kế công văn số 1387/ UBND-VHTT ngày 04 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Duy Xuyên về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Ủy ban nhân dân thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 27/7 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công.

 - Các hoạt động tuyên truyền phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; trang trọng, thiết thực, tránh phô trương hình thức và mang tính giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị sâu rộng; huy động toàn thể đảng viên, cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn hưởng ứng tham gia.

II. NỘI DUNG:

- Ý nghĩa lịch sử, chính tr , xã hội và giá tr nhân văn của ngày Thương binh Liệt sỹ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn ca Đảng Nhà nước và Nhân dân đối với thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng.

III. Các hoạt động tuyên truyền:

- Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thứ như: Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thị trấn; hệ thống truyền thanh , cổ động trực quan; các ấn phẩm tuyên truyền; hội ngh báo cáo viên - tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính tr - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao…; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

- Phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ” tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ.

1. Tuyên truyền trực quan.

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận VHTT.

- Cơ quan phối hợp: Bộ phận LĐTBXH

- Nội dung: Thiết kế, xây dựng các panô, áp phích, băng rôn tuyên truyền các nội dung về ngày TBLS 27/7.

- địa điểm: - nghĩa Trang Liệt sĩ, các tuyến đường chính

- Thời gian thực hiện: tháng 20/77/2022

+ Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa ” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)!

- Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

- Đảng bộ quân và dân Duy Xuyên quyết tâm thự hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

2. Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng

-  Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên đài truyền thanh, trang thông tin điện tử thị trấn.

- Cơ quan chủ trì: Đài truyền thanh; ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị trấn.

- Phối hợp, cộng tác tin, bài,  Đài Phát thanh -Truyền hình huyện, tổ chức phát sóng các chương trình do Đài Phát thanh-Truyền hình huyện cung cấp.

+ Cổng Thông tin điện thị trấn: Xây dựng chuyên trang về ngày TBLS tại địa chỉ: Namphuoc.com.vn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Trách nhiệm của các Ban, ngành.

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này các ban, ngành chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và báo cáo kết quả về UBND thị trấn trước ngày 27/7 qua bộ phận Văn hóa và Thông tin).

2. VHTT – truyền thanh:

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan theo kế hoạch, Viết tin bài phản ánh kịp thời các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày TBLS; phối hợp ban biên tập cổng thông tin điện tử đăng tin bài kịp thời.

3. Đoàn thanh niên:

- Tổ chức thắp nến tri ân các AHLS tại nghĩa trang thị trấn Nam Phước

4. các cơ quan, đơn vị, khối phố:

Trên cơ sở kế hoạch các cơ quan, đơn vị, trưởng khối phố xây dựng kế hoạch tổ chức  các hoạt động tuyên truyền cho đơn vị mình. Tổ chức trang trí trực quan trước cổng cơ quan, đơn vị, nhà sinh hoạt Văn hóa, cổng chào trước ngày 20/7/2022.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2022, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên triển khai thực hiện./.

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361