CHUYÊN MỤC: CHUYỂN ĐỐI SỐ - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Tháng hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia

(14/10/2022). Số lượt xem:139

Ngày hội Chuyển đổi số với chủ đề giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361