CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Thị trấn Nam Phước duy trì sinh hoạt chào cờ đầu tháng

(06/02/2023). Số lượt xem:291

Thị trấn Nam Phước duy trì Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ Hai của tuần đầu tháng mang một ý nghĩa thật đặc biệt với mỗi người về lòng tự hào dân tộc, góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thể hiện ý thức tác phong, trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức. Đây là một trong những nội dung nhằm duy trì Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở tại địa phương. Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ vinh quang của Đảng và lá cờ Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức thị trấn Nam Phước, với trang phục trang trọng, chỉnh tề, trong tiếng nhạc Quốc ca vang lên hùng tráng. Từ đó, để triển khai tuyên truyền tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại trụ sở.

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361