CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

Thị trấn Nam Phước tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

(21/02/2023). Số lượt xem:298

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND Thị trấn Nam Phước về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)