CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH

(07/06/2023). Số lượt xem:170

NGÀY SÁCH

TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG

NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023

 

Thực hiện công văn của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trong năm 2023.

UBND thị trấn Nam Phước xây dựng kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 27/3/2023 về tổ  chức  các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) năm 2023 trên địa bàn thị trấn Nam Phước.

Các trường trên địa bàn thị trấn đã tổ nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa tại thư viện trường. Tuyên truyền sự ra đời và ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam 21/4, giới thiệu sách thiếu nhi vào giờ chào cờ đầu tuần. Trường tiểu học số 1 Nam Phước tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách và Hội thi giới thiệu cuốn sách em yêu thích “kể chuyện về Bác Hồ”. Trường THCS Chu Văn An, THCS Trần cao Vân, Tiểu học số 1,2,3 Nam Phước tổ chức trưng bày xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách tại phòng đọc của thư viện. Ngoài ra các trường đã treo băng rôn trước cổng trường, pa nô tuyên truyền ở phòng đọc.