CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

(13/06/2023). Số lượt xem:142

 

          Sáng ngày 04/6/2023, UBND, UBMT, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thị trấn Nam Phước tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

           Các đại biểu dự lễ phát động tháng hành động vì môi trường

Ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học năm nay kêu gọi mọi người xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng để tăng cường các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.  Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu môi trường trong xây dựng đô thị văn minh, UBND thị trấn Nam Phước yêu cầu các ban ngành, hội đoàn thể của địa phương thực hiện tốt các văn bản về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào; ra quân vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường... Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến thông điệp chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6 đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, từ đó góp phần làm thay đổi thái độ của con người với thiên nhiên, bảo vệ Trái đất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên; góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề môi trường hiện nay.