CHUYÊN MỤC: TIN ĐỊA PHƯƠNG

báo cáo 6 tháng đầu năm 2023

(22/06/2023). Số lượt xem:120

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN NAM  PHƯỚC

#SoKyHieuVanBan

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   #DiaDiemNgayBanHanh

                  

BÁO CÁO

Hoạt động VHTT – TDTT - TT 6 tháng đầu năm 2023

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND thị trấn và chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Phòng VHTT huyện, do vậy các hoạt động VHTT – TDTT trên địa bàn thị trấn được tổ chức, triển khai, thực hiện thiết thực, hiệu quả góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban VHTT thị trấn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 với những nội dung sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU:

Năm 2023 được sự thống nhất của BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMT TQVN thị trấn tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện năm “Năm văn hóa, văn minh đô thị”.

Ban VHTT đã tham mưu UBND ban hành kế hoach về thực hiện nếp sống văn minh đô thị thị trấn Nam Phước năm 2023; Kế hoạch số 99 ngày 22/12/2022 về Tổ chức tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác VHTT năm 2022 triển khai kế hoạch năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 20/2/2023 của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2023; Kế hoạch số 86/KH –UBND ngày 22/12/2022 về tổ chức lễ phát động Tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”; Kế hoạch số 95 ngày 20/12/2022 về tham gia giải cờ tướng huyện Duy Xuyên; Kế hoạch số 98 ngày 23/12/2022 về tổ chức các hoạt động cho trẻ em nhân dịp tết nguyên đán quý mão; Kế hoạch số 16-KH-UBND ngày 22/2/2023 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND năm 2023; Kế hoạch Phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023 tại thị trấn Nam Phước; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 2/2/2023 về hoạt động văn hóa thông tin năm 2023; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 10/2/2023 về tham gia giải bóng chuyền nữ huyện Duy Xuyên; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/3/2023 về công tác TDTT năm 2023; Kế hoach số 35/KH-UBND ngày 27/2/2023 về tuyên truyền lất ý kiến góp ý luật đất đai sửu đổi; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 27/2/2023 về Triển khai, thực hiện “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2023; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 10/05/2023 về xây dựng thị trấn Đại chuẩn đô thị văn minh năm 2023; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 06/4/2023 về thực hiện công tác quảng lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2023; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/4/2023 về triển khai tháng hành động quốc gia về công tác gia đình và kỷ niệm ngày gia đình việt nam 28/6/2023 trên địa bàn thị trấn Nam Phước; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 19/5/2023 về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/5/2023 về việc sửu đổi, bổ sung quy ước văn hóa trên địa bàn thị trấn nam Phước và tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của thủ tướng chính phủ về xây dựng thực hiệ hương ước, quy ước; Kế hoạch số 6/KH-UBND ngày 19/5/2023 về tuyên truyền thực hiện bộ tiêu chí trong gia đình băn 2023; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/5/2023 về công tác truyền thanh; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023; Ban hành Chương trình công tác lĩnh vực VHTT năm 2023.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực văn hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2023 UBND thị trấn Nam Phước ra quyết định cũng cố đội kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị trấn, phối hợp với đội kiểm tra liên ngành huyện tổ chức kiểm tra các dịch vụ kinh doanh có điều kiện, phối hơp với đội phòng cháy chữa cháy công an huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các quán kinh doanh Karaoke, qua kiểm tra đã xử phạt hành chính 3 cơ sở, nghiêm cấm hoạt động 1 cơ sở.

Thành lập tổ kiểm tra các nhóm trẻ trên địa bàn thị trấn qua kiểm tra các cao sở tổ lập biên bản đề nghị thu hồi giấy phép 01 nhóm trẻ vì không đủ điều kiện hoạt động.

2. Lĩnh vực gia đình

Tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023.  Tổ chức lễ phát động và tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”. Tổ chức các hoạt động cho trẻ em nhân dịp tết nguyên đán quý mão quá đó đã vận động tặng hơn 30 phần quà cho trẻ em với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Tổ chức ra mắt 2 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” tại KP Xuyên đông và KP Phước. Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” khối phố Xuyên tổ chức tuyên  truyền “Phòng chống bạo lực gia đình, Phòng chống xâm hại trẻ em và Phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình”. Trong 6 tháng đầu năm 2023 chưa có vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng nào sảy ra trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nắm tình hình hoạt động của câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại các khối phố.

Ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20/3, qua đó đã tiến hành treo 3 tấm băng rôn nhân ngày quốc tế hạnh phúc,

Ban hành kế hoạch về triển khai tháng hành động quốc gia về công tác gia đình và kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2023 trên địa bàn thị trấn Nam Phước. Ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2023. Và kế hoạch tuyên truyền thực hiện bộ tiêu chí trong gia đình băn 2023; tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, phối hợp mặt trận, đoàn thể tổ chức chương trình tết thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tặng 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổng kinh phí 17 triệu đồng.

3. Lĩnh vực thông tin

Tham mưu UBND thị trấn kiện toàn tổ biên tập trang thông tin điện tử và quy chế quản lý, sử dụng hệ thống mail công vụ và cổng thông tin điện tử thị trấn.

Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh IB tổng số cụp là 12 cụm với 24 loa nâng tổng số loa phát thanh toàn thị trấn lên 54 loa. Tham mưu ban hành kế hoạch về công tác truyền thanh năm 2023. Thường xuyên cung cấp tin, bài lên trang thông tin điện tử thị trấn về tình hình kinh tế xã hội của địa phương.

Các hoạt động tuyên truyền tiêm phòng Covid-19, tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch tả lợn châu phi, dịch bênh trên cây trồng; tuyên truyền văn bản về luật phòng chống tác hại của rượu, bia và sử dụng pháo trong dịp tết nguyên đán.

Đài truyền thanh đã thực hiện tiếp âm đầy đủ nghiêm túc chương trình tiếp âm đài Tiếng nói Việt Nam, đài PTTH Quảng Nam, đài truyền thanh Duy Xuyên, tỷ lệ đạt 100%.

Thực hiện chương trình phát thanh cơ sở, tuyên truyền phòng chống dịch bênh trên người và động vật, chuyên mục chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng và chuyên mục tìm hiểu chính sách pháp luật, Tuyên truyền công tác tuyển quân, Tuyên truyền các văn bản góp ý đối với dự thảo luật đất đai sửu đổi, tuyên truyền sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện tốt các chủ trương theo sự chỉ đạo của đài TTTH huyện. Lưu trữ văn bản đầy đủ, ghi chép sổ nhật ký tại phòng máy sau các buổi phát đầy đủ, rõ ràng

4 Công tác tuyên truyền trực quan:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ban VHTT thị trấn tham mưu UBND Trang trí  trực quan nhân dịp tết dương lịch năm 2023, Trang trí trực quan nhân dịp tết nguyên đán và ngày thành lập Đảng 3/2; Trang trí trực quan nhân dịp chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Duy Xuyên ; Tuyên truyền ngày quốc tế hạnh phúc, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 ; Tuyên truyền công tác tuyển quân ; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa ; tuyên truyền trực quan kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5 ; Tuyên truyền đại hội công đoàn huyện Duy Xuyên lần thứ 11 ; đại hội nông dân thị trấn nam phước ; tuyên truyền hưởng ứng ngày chạy Olymbic vì sức khỏe toàn dân; tuyên truyền hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 6/5, tuyên truyền tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình,

6 tháng đầu năm tổng băng rôn tuyên truyền 60 tấm kích thước 9m x 0,6m, 15 tấm pha nô kích thước 5x 3,5m, 40 tấm pano kích thước 2,5m x 0,7m. 200 lá cờ, phướng các loại, 

5. Lĩnh vực xây dựng Chuyển đổi số

Củng cố, bổ sung BCĐ và tổ giúp việc Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Tham mưu Kế hoạch Phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số năm 2023 tại thị trấn Nam Phước; 10/10 khối phố đã lắp đặt wifi tại nhà văn hóa, 10/10 khối phố thành lập tổ công nghệ cộng đồng. trâng bị 3 máy tính tại 3 nhà SHVH khối phố LX1, MH, XĐ. Đăng ký và tham dự tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tập đoàn VNPT. Tổ chức tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện đăng ký dịch vụ VneiD đến nay 33/35 cán bộ đăng ký thành công mức độ 2. 6 tháng đầu năm thị trấn tiếp nhận 170 hồ sơ trực tuyến, trong đó giải quyết 156 hồ sơ mức độ 4 , và 14 hồ sơ mức độ 2 đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức phát động thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ nam phước, đến nay 80% tiểu thương tạo mã QR thanh toán.

6. Công tác VHVN –TDTT

Tham gia giải cờ tướng Huyên đạt giải nhì; Tham gia giải bóng chuyền nữ Huyện đạt giải nhất; tham gia giải bóng chuyền nam Huyện đạt giải nhất; Tham gia tuyên truyền sách huyện đạt giải nhì; Đội bóng chuyền nữ thị trấn được chọn tham gia giải bóng chuyền nữ do Tỉnh tổ chức kết quả đạt giải 3. Tổ chức khu vui xuân (Loto xuân); Nhân dịp tết nguyên đán có 9 trường tổ chức công diễn văn nghệ mừng đảng đón xuân. Trường trung học cơ sở TCV tổ chức chương trình văn nghệ nhân ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. Tổ chức khu chợ hoa xuân tại khu phố chợ Nam Phước, nhân dịp cuối năm Các khu di tích và xóm, làng tổ chức lễ cúng đầu năm. Nhân dịp 3/8 hội LHPN thị trấn tổ chức hội thi dân vũ, thi kiến thức về hội có 10/10 chi hội tham dự, các chi hội tổ chức sinh hoạt nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện TDTT hưởng ứng ngày chạy Olymbic và tổ chức giải chạy việt dã năm 2023. Tổ chức lễ phát động tết trồng cây, tổ chức lễ phát động nhân ngày môi trường thế giới 5/6.

7. Phong trào “TDĐKXDĐSVH”

Tổ chức tổng kết phong trào năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năn 2023. Qua tổng kết đã khen thưởng cho 20 gia đình văn hóa tiêu biểu và 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tich xuất sắc trong phong trào năm 2022. BCĐ phong trào ban hành kế hoạch  triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2023.

Đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, KP văn hóa năm 2023, cơ quan văn hóa, tộc họ văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Ban hành văn bản chỉ đạo các khối phố đăng ký danh hiệu GĐVH, khối phố văn hóa năm 2023. Toàn thị trấn có 10/10 khối phố đăng ký xây dựng danh hiệu khối phố văn hóa năm 2023. Có 6140 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, 15 tộc đăng ký xây dựng tộc văn hóa, đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa và đăng ký xây dựng thị trấn văn minh đô thị năm 2023.Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Năm văn hóa văn minh đô thị” và “kế hoạch xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2023.

6 tháng đầu năm UBND ra quyết định công nhận tộc ước cho tộc Nguyễn Hữu và tộc Huỳnh công ở Xuyên tây và tộc Nguyễn Văn ở phước mỹ. Ban hành kế hoạch về việc sửu đổi, bổ sung quy ước văn hóa trên địa bàn thị trấn Nam Phước và tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 22/2018/QĐTTg ngày 08/5/2018 của thủ tướng chính phủ về xây dựng thực hiệ hương ước, quy ước. qua đó đến nay đã có 7/10 khối phố hoàn thành thủ tục công nhận Quy ước của khối phố, UBND đã lập tờ trình đề nghị huyện thẩm định quy ước.

8. Công tác tôn giáo:

Phối hợp với Ủy ban mặt trận thị trấn tổ chức gặp mặt các cơ sở tôn giáo nhân dịp cuối năm. Tặng quà cho 14 cơ sở tôn giáo trên địa bàn, bamn hành công văn chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân ngày phật đản, tổ chức thăm, tặng quà cho 9 cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân ngày phật đản 2023.

II. Phương hướng nhiệm vụ thời gian đến:

Tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai thực hiện Kế họach về việc thực hiện năm Văn hóa văn minh đô thị năm 2023.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành đối với các dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, Tổ chức giải bơi cho học sinh, Mở lớp dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuyên truyền các ngày lễ trong quý III.

Trên đây là báo cáo công tác VHTT thị trấn Nam Phước 6 tháng đầu năm 2023. Kính mong quý cấp quan tâm chỉ đạo./.

 

  Nơi nhận:                            

- Phòng VHTT huyện(b/c);

- Trung tâm VHTT&TTTH huyện(b/c)

- TT ĐU-HĐND- UBND TT (bc);       

- Lưu: VT,VHXH, X(20b).

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

#ChuKyLanhDao

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361