CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

Chiều 26/7 chi ủy, khối phố, Ban CTMT, các chi hội đoàn thể tổ chức cúng các liệt sĩ tại Di tích Đình Đông nhằm tri ân ngày TBLS.

(09/08/2023). Số lượt xem:109