CHUYÊN MỤC: Văn hóa Xã hội

HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2023

(20/09/2023). Số lượt xem:420

Chiều ngày 18/9/2023 Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" thị trấn nam phước tổ chức  nghị triển khai hướng dẫn bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá, Khối phố văn hoá, Tộc văn hóa, Cơ quan văn hóa, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023.Triển khai hướng dẫn bình xét công nhận đơn vị học tập; Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ công an.