CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM TT NAM PHƯỚC TỔ CHỨC TỔNG KẾT 20 NĂM, NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

(05/12/2023). Số lượt xem:111

Chiều 01/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023.

Dự hội nghị có đ/c Trịnh Công Sơn phó bí thư thường trực Đảng uỷ, đ/c Văn Thị Liễu UVBTV-Phó chủ tịch UBND,

đ/c Lê Văn Thông UVBTV-Chủ tịch UBMTTQVN, đ/c Văn Phú Lai ĐUV-Phó chủ tịch HĐND thị trấn Nam Phước cùng

các đ/c đại diện các ban, ngành hội đoàn thể của thị trấn Nam Phước. Các đ/c bí thư chi bộ, trưởng khối phố, trưởng ban công tác

mặt trận khu dân cư trên toàn địa bàn thị trấn Nam Phước.

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức rộng rãi trên toàn địa bàn thị trấn Nam Phước, trở thành

ngày hội của toàn dân và có sức lan tỏa trong đời sống của nhân dân, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thu hút các tầng lớp nhân dân

tham gia. Công tác tổ chức Ngày hội đã đi vào nề nếp, hình thức tổ chức tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết,

góp phần mở rộng, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Hằng năm, nhân dịp tổ chức Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo của thị trấn Nam Phước, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã

về dự và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo. Qua 20 năm, Mặt trận cùng với Ban CTMT 

các khu dân cư vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, thông qua Ngày hội, đã tặng khoản 2.200 xuất quà

cho  các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá khoản: 850.000.000đ (Trong đó Mặt trận thị trấn trích

quỹ vì người người nghèo 557.000.000đ, phần còn lại là quà của Mặt trận tỉnh, huyện, quà vận động từ mạnh thường quân);

Khen thưởng tại ngày hội với 1.740 lượt; Trong đó số hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội là 1.292 lượt,

Số tập thể tiêu biểu được khen thưởng trong Ngày hội là 448 lượt.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Ngày hội tại các khu dân cư còn nhiều hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục.

Chất lượng tổ chức Ngày hội chưa đồng đều giữa các khu dân cư. Một số khu dân cư còn tổ chức hình thức, nặng về phần lễ,

chưa chú trọng đến phần hội. Một số khu dân cư cơ sở vật chất hạn chế, kinh phí khó khăn; chưa tranh thủ xã hội hóa các nguồn lực,

nên các hoạt động của Ngày hội còn đơn điệu, các trò chơi dân gian, nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc chưa được phát huy…

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trịnh Công Sơn phó bí thư thường trực đảng uỷ nhấn mạnh, Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống

quý báu của dân tộc ta, được vun đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn Nam Phước đã thu hút đông đảo nhân dân tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đoàn kết,

gắn bó trong cộng đồng, thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân.

Việc duy trì và tổ chức Ngày hội đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục về tạo sự đoàn kết, nghĩa đồng bào

trong nhân dân; kịp thời phát huy vai trò của cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào

thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Trong thời gian qua, Ngày hội trở thành

nét đẹp truyền thống của dân tộc, góp phần đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Mục đích của Ngày hội nhằm xây dựng,

củng cố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng sự đoàn kết của dân tộc. 

Để MTTQ Việt Nam thị trấn Nam Phước thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả

các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phong phú, sinh động;

Dịp này, có 15 tập thể và 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thị trấn vì đã có thành tích xuất sắc

trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023.

                                                                                                                            Tin: Mai Chi – Đài TT

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361