CHUYÊN MỤC: Kinh tế - Chính trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 9, HĐND KHOÁ VI

(28/12/2023). Số lượt xem:93

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2023, Hội đồng nhân dân thị trấn Nam Phước đã tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa VI. Kỳ họp làm việc trong 01 ngày, buổi sáng từ 7h30’, buổi chiều từ 13h30

* Buổi sáng: kỳ họp thông qua các báo cáo năm 2023

Về tham dự kỳ họp có đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu tại khu vực, các đại biểu HĐND thị trấn khóa VI. Tham dự kỳ họp còn có đại diện các ngành, đoàn thể, các đ/c trưởng khối phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư và các cơ quan trường học, trên địa bàn.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, AN- QP năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng đất năm 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân năm 2023; Báo cáo Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và những kiến nghị đề xuất với HĐND- UBND; Thường trực HĐND báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐND thị trấn Nam Phước năm 2023, dự kiến chương trình hoạt động năm 2024; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thị trấn; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị trấn;

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2023- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn thị trấn năm 2023, phướng hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với UBND thị trấn Nam Phước trước kỳ họp thứ 9; Báo cáo thẩm tra về dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 9; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban năm 2023- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo thẩm tra  về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, dự toán phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; Báo cáo thẩm tra về dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 9; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9;

 Tin: Mai Chi - Đài TT

Các tin khác:

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361