CHUYÊN MỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC HỒ
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Nam Phước tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quán triệt Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng; Tổng kết trao giải cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Sáng ngày 19/5/2017, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2017), trường Mẫu giáo số 2 Nam Phước đã tổ chức hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" nhằm nhớ lại một vĩ nhân, một vị anh hùng kiệt xuất của nhân loại chúng ta.

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361