CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỐI SỐ - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Tháng hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia
Ngày hội Chuyển đổi số với chủ đề giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên
Hướng dẫn trình thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Xuyên
Hướng dẫn trình thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường và cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND huyện Duy Xuyên
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam
Hướng dẫn nhân dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Hướng dẫn nhân dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

[Trở về]

ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361