LỊCH CÔNG TÁC


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Lịch công tác tuần từ ngày 07/3 đến ngày 13/3/2022 lethong 10/03/2022
2 Lịch công tác tuần từ ngày 28/02 đến ngày 06/3/2022 lethong 10/03/2022
3 Lịch công tác tuần từ ngày 21/02 đến ngày 27/02/2022 lethong 10/03/2022
4 Lịch công tác tuần từ ngày 14/02 đến ngày 20/02/2022 lethong 10/03/2022
5 Lịch công tác tuần từ ngày 07/02 đến ngày 13/02/2022 lethong 10/03/2022
6 Lịch công tác tuần từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2022 lethong 10/03/2022
7 Lịch công tác tuần từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022 lethong 10/03/2022
8 Lịch công tác tuần từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022 lethong 25/02/2022
9 Lịch công tác tuần từ ngày 03/01 đến ngày 09/01/2022 lethong 25/02/2022
10 Lịch công tác tuần từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022 lethong 25/02/2022
11 Lịch công tác tuần 42 từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021 lethong 13/10/2021
12 Lịch công tác tuần 41 từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021 lethong 13/10/2021
13 Lịch công tác tuần 40 từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021 lethong 13/10/2021
14 Lịch công tác tuần 39 từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021 lethong 13/10/2021
15 Lịch công tác tuần 38 từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021 lethong 13/10/2021
16 Lịch công tác tuần từ ngày06/01/2020 đến ngày 11/01/2020 duynhan 08/01/2020
17 Lịch công tác tuần từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 1 duynhan 12/11/2019
18 Lịch công tác tuần từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 2 duynhan 04/11/2019
19 Lịch công tác tuần từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 1 duynhan 30/10/2019
20 Lịch công tác tuần từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 (LẦN 1) 3 duynhan 14/10/2019
21 Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 duynhan 07/10/2019
22 Lịch công tác tuần từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 1 duynhan 27/09/2019
23 Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019 4 duynhan 20/08/2019
24 Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019 duynhan 19/08/2019
25 Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (bổ sung) 1 duynhan 07/08/2019
26 Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (bổ sung) duynhan 05/08/2019
27 Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 duynhan 05/08/2019
28 Lịch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 5 duynhan 29/07/2019
29 Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 (thay đổi, bổ sung) 3 duynhan 22/07/2019
30 Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 27/7/2019 5 duynhan 22/07/2019
31 Lịch công tác tuần từ ngày 8/7/2019 đến ngày 14/7/2019 (BỔ SUNG) 4 duynhan 10/07/2019
32 Lịch công tác tuần từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019 (LAN 1) 7 duynhan 08/07/2019
33 Lịch công tác tuần từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019 22 duynhan 01/07/2019
34 Lịch công tác tuần từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 3 24/06/2019
35 Lịch công tác tuần từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019 (bổ sung) 1 duynhan 18/06/2019
36 Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 (bổ sung) 7 duynhan 03/06/2019
37 Lịch công tác tuần từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019 7 duynhan 03/06/2019
38 Lịch công tác tuần từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019 20 duynhan 27/05/2019
39 LICH MỜI VÀ PHÂN CÔNG DỰ BẾ GIẢNG CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 42 duynhan 22/05/2019
40 Lịch công tác tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 24/5/2019 3 duynhan 20/05/2019
41 Lịch công tác tuần từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019 1 duynhan 06/05/2019
42 Lịch công tác tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019 congson 09/04/2019
43 Lịch công tác tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019 1 congson 09/04/2019
44 Lịch công tác tuần từ ngày 25/3/2019 đến ngày 30/3/2019 duynhan 25/03/2019
45 Lịch công tác tuần từ ngày 11/03/2019 đến ngày 15/03/2019 duynhan 11/03/2019
46 Lịch công tác tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019 duynhan 18/02/2019
47 Lịch phân công đứng điểm báo cáo nhanh tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 duynhan 28/01/2019
48 Lịch mời và phân công tuần tra đêm trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 duynhan 28/01/2019
49 Lịch mời và phan công trực tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 duynhan 28/01/2019
50 Lịch công tác tuần từ ngày 28/01/2019 đến ngày 01/02/2019 duynhan 28/01/2019
51 Lịch công tác tuần từ ngày 21/01/2019 đến ngày 25/01/2019 duynhan 21/01/2019
52 Lịch công tác tuần từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 duynhan 14/01/2019
53 Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2019 đến ngày 05/01/2019 duynhan 04/01/2019
54 Lịch công tác tuần từ ngày 24/12/2018 đến ngày 31/12/2018 duynhan 24/12/2018
55 Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 congson 17/12/2018
56 Lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 duynhan 10/12/2018
57 Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 (bổ sung) duynhan 03/12/2018
58 Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018 duynhan 03/12/2018
59 Lịch công tác tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018 duynhan 26/11/2018
60 Lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018 (bổ sung) duynhan 19/11/2018
61 Lịch công tác tuần từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018 duynhan 19/11/2018
62 Lịch mời và phân công dự lễ 20/11 tại các trường duynhan 15/11/2018
63 Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 duynhan 12/11/2018
64 Lịch công tác tuần từ ngày 05/11/2018 đến ngày 09/11/2018 duynhan 05/11/2018
65 Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018 congson 29/10/2018
66 Lịch công tác tuần từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018 duynhan 29/10/2018
67 Lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018 1 duynhan 23/10/2018
68 Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 1 ngocnam 16/10/2018
69 Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018 congson 08/10/2018
70 Lịch công tác tuần t ngày 01/10/2018 đến 06/10/2018 congson 01/10/2018
71 Lịch công tác tuần Từ ngày 24/9/2018 đến 29/9/2018 congson 24/09/2018
72 Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến 22/9/2018 congson 17/09/2018
73 Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018 congson 14/09/2018
74 Lịch công tác tuần từ ngày 04/9/2018 đến 08/9/2018 congson 04/09/2018
75 Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018 congson 27/08/2018
76 Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến 25/8/2018 congson 20/08/2018
77 Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018 congson 13/08/2018
78 Lịch công tác tuần từ ngày 06/8/2018 đến 10/8/2018 congson 09/08/2018
79 Lịch công tác tuần từ ngày 30/7/2018 đến 03/8/2018 congson 09/08/2018
80 Lịch công tác tuần từ ngày 23/7/2018 đến 27/7/2018 congson 24/07/2018
81 Lịch mời và phân công CBCC cơ quan thị trấn Nam Phước trực bảo vệ cơ quan duynhan 17/07/2018
82 Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 (bổ sung) congson 16/07/2018
83 Lịch Mời và phân công cán bộ thăm và tặng quả các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm ngày TBLS congson 16/07/2018
84 Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018 duynhan 16/07/2018
85 Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến 13/7/2018 congson 09/07/2018
86 Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018 congson 02/07/2018
87 Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến 29/6/2018 congson 26/06/2018
88 Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018 congson 18/06/2018
89 Lịch công tác tuần từ ngày 11/6/2018 đến 15/6/2018 congson 12/06/2018
90 Lịch công tác tuần từ ngày 04/6/2018 đến 08/6/2018 congson 04/06/2018
91 Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến 01/6/2018 congson 28/05/2018
92 Lịch dự Lễ Bế giảng năm 2017 - 2018 trên địa bàn thị trấn (Ngày 31/5/2018) congson 28/05/2018
93 Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến 25/05/2018 congson 21/05/2018
94 Lịch công tác tuần từ ngày 14/5/2018 đến 18/05/2018 congson 16/05/2018
95 Lịch công tác tuần Từ ngày 07/5/2018 đến 11/05/2018 duynhan 07/05/2018
96 Lịch công tác tuần từ ngày 02/5/2018 đến 05/05/2018 congson 02/05/2018
97 Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến 27/4/2018 congson 23/04/2018
98 Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến 21/4/2018 congson 16/04/2018
99 Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến 13/4/2018 congson 10/04/2018
100 Lịch công tác tuần Từ ngày 02/4/2018 đến 06/4/2018 (bổ sung) congson 02/04/2018
101 Lịch công tác tuần từ ngày 02/4/2018 đến 06/4/2018 congson 02/04/2018
102 Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến 30/3/2018 congson 27/03/2018
103 Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến 24/3/2018 congson 19/03/2018
104 Lịch công tác tuần từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018 congson 12/03/2018
105 Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/2018 đến 10/3/2018 congson 05/03/2018
106 Lịch công tác tuần từ ngày 26/02/2018 đến 02/03/2018 congson 28/02/2018
107 Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến 10/02/2018 congson 05/02/2018
108 Lịch công tác tuần từ ngày 29/01/2018 đến 02/02/2018 congson 29/01/2018
109 Lịch công tác tuần Từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018 (bổ sung) congson 23/01/2018
110 Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018 congson 22/01/2018
111 Lịch công tác tuần từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018 congson 15/01/2018
112 Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2018 đến 12/01/2018 congson 08/01/2018
113 Lịch công tác tuần Từ ngày 02/01/2018 đến 05/01/2018 congson 04/01/2018
114 Lịch công tác tuần từ ngày 25/12/2017 đến 30/12/2017 congson 27/12/2017
115 Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2017 đến 23/12/2017 congson 18/12/2017
116 Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 congson 12/12/2017
117 Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến 08/12/2017 congson 06/12/2017
118 Lịch công tác tuần từ ngày 27/11/2017 đến 01/12/2017 congson 29/11/2017
119 Lịch công tác tuần Từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017 congson 21/11/2017
120 Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2017 đến 03/11/2017 congson 13/11/2017
121 Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến 03/11/2017 congson 30/10/2017
122 Lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến 28/10/2017 congson 24/10/2017
123 Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến 20/10/2017 congson 17/10/2017
124 Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến 13/10/2017 congson 09/10/2017
125 Lịch công tác tuần Từ ngày 02/10/2017 đến 06/10/2017 congson 02/10/2017
126 Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến 29/9/2017 congson 25/09/2017
127 Lịch công tác tuần Từ ngày 18/9/2017 đến 22/9/2017 congson 19/09/2017
128 Lịch công tác tuần Từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017 congson 15/09/2017
129 Lịch công tác tuần từ ngày 04/9/2017 đến 08/9/2017 congson 05/09/2017
130 Lịch mời và phân công tham gia kiểm tra thôn, khối phố văn hóa năm 2017 congson 05/09/2017
131 Lịch mời và phân công tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018 congson 30/08/2017
132 Lịch công tác tuần từ ngày 28/8/2017 đến 01/9/2017 congson 29/08/2017
133 Lịch công tác tuần Từ ngày 21/8/2017 đến 25/8/2017 congson 21/08/2017
134 Lịch công tác tuần Từ ngày 14/8/2017 đến 18/8/2017 congson 14/08/2017
135 Lịch công tác tuần từ ngày 07/8/2017 đến 11/8/2017 congson 08/08/2017
136 Lịch công tác tuần Từ ngày 31/7/2017 đến 04/8/2017 congson 31/07/2017
137 Lịch công tác tuần từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017 2 congson 24/07/2017
138 Lịch ngày 25/7/2017 về mời và phân công tăng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017) congson 21/07/2017
139 Lịch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS từ ngày 17/7/2017 đến ngày 27/7/2017 congson 19/07/2017
140 Lịch công tác tuần Từ ngày 17/7/2017 đến 21/7/2017 congson 18/07/2017
141 Lịch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS từ ngày 10/7/2017 đến ngày 27/7/2017 congson 10/07/2017
142 Lịch công tác tuần từ ngày 10/7/2017 đến 14/7/2017 1 congson 10/07/2017
143 Lịch công tác tuần từ ngày 03/7/2017 đến 07/7/2017 congson 03/07/2017
144 Lịch công tác tuần từ ngày 26/6/2017 đến 30/6/2017 1 congson 29/06/2017
145 Lịch tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tuần từ ngày 27/6/2017 đến ngày 30/6/2017 congson 28/06/2017
146 Lịch công tác tuần từ ngày 19/6/2017 đến 24/6/2017 congson 20/06/2017
147 Lịch công tác tuần từ ngày 12/6/2017 đến 16/6/2017 congson 12/06/2017
148 Lịch công tác tuần từ ngày 05/6/2017 đến 09/6/2017 congson 05/06/2017
149 Lịch công tác tuần từ ngày 29/5/2017 đến 02/6/2017 congson 29/05/2017
150 Lịch công tác từ ngày 27/5 đến ngày 04/6/2017(Dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Người Cao tuổi) congson 26/05/2017
151 Lịch công tác từ ngày 26/5 đến ngày 29/5/2017 (Lịch dự bế giảng ở các trường) congson 25/05/2017
152 Lịch công tác tuần từ ngày 22/5/2017 đến 26/5/2017 congson 22/05/2017
153 Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2017 đến ngày 19/5/2017 congson 15/05/2017
154 Lịch công tác tuần Từ ngày 08/5/2017 đến 12/5/2017 2 congson 09/05/2017
155 Lịch công tác tuần từ ngày 01/5/2017 đến 05/5/2017 5 congson 09/05/2017
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361