DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
TT Họ tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
Ủy ban nhân dân
1 Văn Bá Thanh PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND TT 0935540995 thanhvb65@gmail.com
Địa chính - Xây dựng
2 Lương Thanh BÌnh Phó Chủ tịch UBND
3 Nguyễn Văn Tư Công chức Địa chính - Xây dựng 0395262141
Văn phòng Giúp việc
Tư pháp Hộ tịch
Lao động - Thương binh - Xã hội
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân Cán bộ LĐTBXH 0905965657 nguyen.thanhxuan25t1@gmail.com
Công an
5 Nguyễn Xuân Hoàng Trưởng Công an
6 Nguyễn Văn Khánh Phó Trưởng Công an
Văn hóa Xã hội
7 Nguyễn Văn Hiền Công chức Văn hóa Xã hội 0905475599
Quân sự
8 Nguyễn Kiệm CHT Quân sự 0905102043
9 Nguyễn Thành Linh Tú Phó Chỉ huy Quân sự 0905730027
Tài chính - Kế toán
10 Nguyễn Thị Liễu công chức tài chính - kế toán 0987546618
11 Nguyễn Thị Phượng Công chức Tài chính - Kế toán 0905420480
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
12 Nguyễn Thị Anh Phương 0905604578
Đảng ủy - HĐND - Mặt trận - Hội đoàn thể
13 Trần Yên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND 0985682367 yen690@gmail.com
14 Văn Phú Lai ĐUV- PCT HĐND 0905393442 phulaidx@gmail.com
15 Văn Thị Liễu UV BTV Đảng - PCT.UBND 01696114121 vanthilieupn@gmail.com
16 Văn Bá Ảnh Chủ tịch Hội CCB 0905673259 baanhccbttnp@gmail.com
17 Trịnh Công Sơn Phó Bí thư Đảng ủy 0905673268 sonvpubndttnp@gmail.com
18 Trần Văn Pháp Công chức Văn phòng - thống kê 0938533901 vanphap.tc@gmail.com
19 Nguyễn Duy Phương Công chức Văn phòng - thống kê
20 Nguyễn Thị Bích Chủ tịch hội LHPN 0979456050
21 Lê Văn Thông Chủ tịch UBMT 0982374700 levanthong2009@gmail.com
22 Đỗ Thanh Minh Phó chủ tịch
Gia đình - Trẻ em
Đài Truyền thanh
23 Nguyễn Thị Mai Chi Cán bộ Truyền thanh 0932531690 maichi0212@gmail.com
Văn phòng Đảng ủy
24 Nguyễn Văn Nhất Chủ tịch Hội Nông dân 0986355252 duynhat255@gmail.com
25 Nguyễn Thị Kim yến Cán bộ VP đảng ủy 01227083560 kimyen0826@gmail.com
Trạm Y tế thị trấn
26 Lê Thị Vi Phó Trưởng trạm
Đô Thị - Môi Trường
27 Phan Văn Pháp Phó Bí thư Đoàn thanh niên 0793696839
28 Nguyễn Ngọc Nam Cán bộ Địa chính xây dựng 0905244766
Ban Nông nghiệp thị trấn
29 Nguyễn Thế Đặng Phó ban Nông nghiệp 0905341693
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361