THÔNG BÁO


STT Tiêu đề Số lượt xem Người đăng Ngày đăng File đính kèm
1 Ứng dụng “Smart Quang Nam” 40 lethong 06/10/2021
2 LỄ NGHIỆM THU BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA 11 vanhien 25/09/2021
3 TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HÀNH CHÍNH CÔNG 29 vanhien 25/09/2021
4 Phân loại rác thải tại nguồn 9 vanhien 24/09/2021
5 Mặt trận vận động hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 13 vanhien 24/09/2021
6 Hội thi báo cáo viên giỏi 2021 17 vanhien 24/09/2021
7 thông báo tiếp tục đăng ký nhu cầu tiêm Vaccin Covid-19 Vero Cell 11 vanhien 24/09/2021
8 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 5 lethong 28/08/2021
9 Triển khai cài đặt ứng dụng quản lý, khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống Covid-19 22 lethong 25/08/2021
10 Công bố các địa điểm giao nhận hàng đổi với phương tiện vận chuyến hàng hóa từ vùng dịch đi/đến địa bàn huyện Duy Xuyên 5 lethong 20/08/2021
11 Quảng Nam tạm dừng đón người dân Quản Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam kể từ 20/8/2021 cho đến khi có thông báo mới 9 lethong 20/08/2021
12 Thông báo niêm yết danh sách hộ cận nghèo đề nghị hỗ trợ COVID-19 12 congson 03/06/2020
13 Thông báo niêm yết danh sách hộ nghèo đề nghị hỗ trợ COVID-19 13 congson 03/06/2020
14 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Long Xuyên 1 15 congson 03/06/2020
15 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Long Xuyên 2 8 congson 03/06/2020
16 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Phước Mỹ congson 03/06/2020
17 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Phước Xuyên congson 03/06/2020
18 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Châu Hiệp congson 03/06/2020
19 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Mỹ Hòa congson 03/06/2020
20 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Xuyên Tây congson 03/06/2020
21 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Xuyên Đông congson 03/06/2020
22 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Mỹ Xuyên congson 03/06/2020
23 Thông báo niêm yết danh sách đề nghị hỗ trợ COVID-19 khối phố Bình An congson 03/06/2020
24 Thông báo Nghĩ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2020 congson 23/04/2020
25 Thông báo về việc thực hiện cách ly y tế đối với người về hoặc đến thị trấn Nam Phước từ tỉnh thành khác để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 congson 02/04/2020
26 Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 congson 30/03/2020
27 Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 congson 30/03/2020
28 Thông báo triển khai các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên bàn thị trấn Nam Phước congson 17/03/2020
29 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Võ Thị Máy - kp Phước Xuyên - Thị trấn Nam Phước congson 11/03/2020
30 Công văn lập danh mục công việc cần làm để phòng dịch Covid-19 congson 06/03/2020
31 Thông báo về thu gom rác thải tồn đọng trên địa bàn thị trấn Nam Phước congson 04/03/2020
32 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ôngHuỳnh Văn Hòa duynhan 26/02/2020
33 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của ông Phạm Năm duynhan 26/02/2020
34 Thông báo về việc tạm ngừng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Nam Phước congson 25/02/2020
35 DANH SÁCH THAM GIA CÁC LỚP TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT NĂM 2020 duynhan 12/02/2020
36 THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ÔNG NGUYỄN QUANG HIẾN, KHỐI PHỐ XUYÊN ĐÔNG, THỊ TRẤN NAM PHƯỚC duynhan 12/02/2020
37 THÔNG BÁO VIỆC MẤT TRANG PHỤ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ÔNG ĐẶNG MẬU CỨ duynhan 17/01/2020
38 THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH CANH TÝ 2020 duynhan 15/01/2020
39 QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CƠ QUAN UBND THỊ TRẤN NAM PHƯỚC 2 duynhan 08/01/2020
40 Công văn tuyên truyền về việc đua xe đạp hành trình về miền di sản huyện Duy Xuyên lần thứ I duynhan 26/11/2019
41 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều duynhan 01/11/2019
42 Công văn số 167/UBND-VP ngày 22/10/2019 về việc thực hiện việc công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính duynhan 23/10/2019
43 Hưởng ứng dự thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2019 1 02/10/2019
44 Quy chế tổ chức Hội thi tuyên truyền bài hát về thị trấn Nam Phước nguyenngoan 26/08/2019
45 Kế hoạch tổ chức thi viết bài về thị trấn Nam Phước nguyenngoan 26/08/2019
46 THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÁC THẢI TỒN ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN NAM PHƯỚC duynhan 21/08/2019
47 Lịch phân công công trực tang lễ Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đào và tham dự lễ truy điệu duynhan 16/08/2019
48 Niêm yết danh sách cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất sản xuất theo dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu tại khối phố Mỹ Hòa duynhan 14/06/2019
49 Kế hoạch triển khai hiến máu tình nguyện đợt 1/2019 duynhan 13/06/2019
50 Kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019 duynhan 10/06/2019
51 Thông báo về việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Nam Phước duynhan 07/06/2019
52 Báo cáo nhà ở người có công với cách mạng theo công văn số 2500 của UBND tỉnh Quảng Nam duynhan 03/06/2019
53 Tiêu đề thông báo VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆM TÚC CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ CÔN CẤT NGƯỜI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN 23/05/2019
54 Công văn số 64/UBND-VP về việc triển khai thực hiện dùng chữ ký số trong công tác quản lý hành chính duynhan 17/05/2019
55 Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 congson 27/04/2019
56 Thông báo hiến máu khẩn cấp dịp tết Kỷ Hợi 2019 duynhan 28/01/2019
57 Về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Trung duynhan 15/01/2019
58 Về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lương Sang và bà Sử Thị Sang duynhan 15/01/2019
59 Về việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn Nam Phước duynhan 11/01/2019
60 Niêm yết lập thủ tục cấp GCN QSD đất cho bà Nguyễn Thị Lành (khối phố Xuyên Đông 1) duynhan 03/01/2019
61 Niêm yết danh sách bổ sung theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ duynhan 27/12/2018
62 Danh sách niêm yết người có công với cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 4) duynhan 10/12/2018
63 Danh sách hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 duynhan 10/12/2018
64 Thông báo về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Nghĩa và bà Võ Thị Ngọc Huyền duynhan 05/12/2018
65 Thông báo về việc mất quyết định cấp đất của ông Huỳnh Công Dương duynhan 05/12/2018
66 Thông báo về việc mất giấy trang phụ giấy chứng nhận QSDĐ của ông Nguyễn Thế Phú và bà Nguyễn Thị Thắm duynhan 16/11/2018
67 Thông báo về việc lập thủ tục cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Bồn duynhan 15/11/2018
68 Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết 08/11/2018
69 Thông báo về việc lập thủ tục cấp GCN QSDĐ cho bà Trần Thị Kha và ông Trần Hoán duynhan 07/11/2018
70 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của ông Ngô Lễ (Bình An) duynhan 31/10/2018
71 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Ngọc Xuân (Xuyên Tây 3) duynhan 31/10/2018
72 Thông báo về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 duynhan 30/10/2018
73 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban UBND tháng 11/2018 duynhan 30/10/2018
74 Thông báo về việc dời thời gian chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi tháng 9/2018 2 congson 04/09/2018
75 Về việc thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày quốc khánh nước CHXHCNVN 2 duynhan 28/08/2018
76 Niêm yết thông báo văn bản thỏa thuận phân chia di sản của ông Nguyễn Hữu Công duynhan 28/08/2018
77 Niêm yết danh sách hộ gia đình chính được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đợt 3 năm 2018 theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 966 của UBND tỉnh Quảng Nam duynhan 22/08/2018
78 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đặng Thị Chín duynhan 08/08/2018
79 Thông báo về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Châu Khanh và bà Lê Thị Mai duynhan 27/07/2018
80 Thông báo về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Lành duynhan 25/07/2018
81 Thông báo về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Đây và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh duynhan 25/07/2018
82 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Văn Tiến và bà Lê Thị Thạnh duynhan 23/07/2018
83 Công văn về tuyển sinh đào tạo nghề miễn phí cho các đối tượng chính sách congson 19/07/2018
84 Thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng để nâng cấp, mở rộng đường Trương Chí Cương, khối phố Mỹ Hòa thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên duynhan 17/07/2018
85 Lịch Mời và phân công cán bộ thăm và tặng quả các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 71 năm ngày TBLS congson 16/07/2018
86 Về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Trình (khối phố Mỹ Hòa) duynhan 12/07/2018
87 Về việc lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Tám (khối phố Xuyên Tây 2) duynhan 12/07/2018
88 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ duynhan 11/07/2018
89 Về việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình đường Trương Chí Cương giai đoạn 1, đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Đoàn Quí Phi, thuộc địa bàn khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước duynhan 11/07/2018
90 Niêm yết danh sách hộ gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đợt 2 năm 2018 theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định 966 của UBND tỉnh Quảng Nam duynhan 11/07/2018
91 Thông báo về việc mất trang phụ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Văn Nam và bà Nguyễn Thị Đào ngocnam 04/07/2018
92 Thông báo về việc mất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Mười ngocnam 04/07/2018
93 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Trần Phước Châu ngocnam 27/06/2018
94 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Trần Thị Trang ngocnam 27/06/2018
95 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Trần Minh Hải ngocnam 22/06/2018
96 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông ông Trần Tân và bà Nguyễn Thị Bê ngocnam 22/06/2018
97 Thông báo về việc mất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lại ngocnam 22/06/2018
98 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Hồ Mười và bà Nguyễn Thị Bảy ngocnam 22/05/2018
99 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Văn Thị Mai ngocnam 08/05/2018
100 Niêm yết danh sách hộ gia đình chính được hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đợt 1 năm 2018 theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt tại Quyết định số 966 của UBND tỉnh Quảng Nam 1 ngocnam 07/05/2018
101 Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 (10/3 Âm lịch) – Nghỉ Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 congson 24/04/2018
102 Thông báo về việc mất trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của bà Phạm Thị Nhung ngocnam 16/04/2018
103 Hướng dẫn các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 1 congson 16/04/2018
104 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Cao Thị Kim Anh ngocnam 12/04/2018
105 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Cao Văn An ngocnam 12/04/2018
106 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Nguyễn Thị Thúy ngocnam 04/04/2018
107 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Hồ Thị Tuyến ngocnam 04/04/2018
108 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của bà Trần Thị Ngọc ngocnam 30/03/2018
109 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Anh và bà Nguyễn Thị Lan ngocnam 28/03/2018
110 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của ông Đặng Sáu ngocnam 28/03/2018
111 Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân 2017 - 2018 congson 19/03/2018
112 Hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây ớt congson 19/03/2018
113 Thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất của ông Nguyễn Thế Đức ngocnam 07/02/2018
114 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Nguyễn Thị Chín ngocnam 07/02/2018
115 Thông báo về việc mất trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của bà Lê Thị Sáu ngocnam 25/01/2018
116 Thông báo về việc mất trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của bà Lê Hoàng Toàn ngocnam 25/01/2018
117 Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch congson 25/01/2018
118 Thông báo về việc mất trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Hồ Thị Súy ngocnam 27/12/2017
119 Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch năm 2018 congson 27/12/2017
120 Thông báo lũ khẩn cấp (Đặc biệt lớn) - Lúc 03h ngày 06/11/2017 nguyenngoan 06/11/2017
121 Tin lũ khẩn cấp - Lúc 21h nguyenngoan 05/11/2017
122 Thông báo số 3 của BCH phòng tránh thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thị trấn Nam Phước nguyenngoan 05/11/2017
123 Công điện khẩn số 5 của UBND tỉnh Quảng Nam nguyenngoan 05/11/2017
124 Thông báo số 02 của BCH phòng tránh thiên tai tìm kiếm cứu nạn thị trấn Nam Phước nguyenngoan 05/11/2017
125 Thông báo tin lu khan ngay 05/11/2017 congson 05/11/2017
126 Thông báo tin lu khan ngay 05/11/2017 congson 05/11/2017
127 Thông báo tin lu khan cap congson 05/11/2017
128 Thông báo về việc mất Trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của hộ ông Đoàn Công Tâm ngocnam 09/10/2017
129 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất của ông Lê Văn Dũng ngocnam 26/09/2017
130 Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất của ông Huỳnh Xuân Thủy ngocnam 20/09/2017
131 Công văn về thanh toán các khoản Nhà nước vay nhân dân trong 02 cuộc kháng chiến chông Pháp và chống Mỹ congson 19/09/2017
132 Công điện của BCH PCTT & TKCN huyện Duy Xuyên về phòng chống cơn bão Số 10 congson 13/09/2017
133 Thông báo về việc niêm yết văn bản nhận tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất tại KP Phước Mỹ 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: bà Lê Thị Hát (chết) 1 ngocnam 30/08/2017
134 Thông báo về việc mất Trang phụ giấy chứng nhận QSD đất của ông Ngô Ky ngocnam 30/08/2017
135 Thông báo về việc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Xuyên Đông 2, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: ông Văn Công Hà (chết) và bà Văn Thị Huy (chết) congson 23/08/2017
136 Thông báo về việc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: bà Nguyễn Thị Thường (chết) congson 23/08/2017
137 Thông báo về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Đạt và bà Nguyễn Thị Mãng congson 23/08/2017
138 Thông báo về việc niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: ông Lê Liếu (chết) congson 26/07/2017
139 Thông báo về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông Đặng A và bà Nguyễn Thị Thiếp congson 25/07/2017
140 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn Nam Phước khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 congson 20/07/2017
141 Thông báo về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trịnh Thị Y - thôn Xuyên Đông 2 congson 20/07/2017
142 Thông báo Về niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất tại thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: ông Nguyễn Văn An (chết) và bà Nguyễn Thị Thu (chết) congson 18/07/2017
143 Thông báo niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khối phố Xuyên Tây 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam của người để lại tài sản thừa kế: ông Nguyễn Văn Giai (chết) congson 13/07/2017
144 Kế hoạch về thời gian, địa điểm, thành phần, số lượng đại biểu tham dự, phân công phục vụ họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 1 congson 10/07/2017
145 Thông báo về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Đình Hiền - Thường trú: 39634 LAKE VIEW WALK LAKE FL 32159 congson 07/07/2017
146 Thông báo về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Văn Phú Thiệt - Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam congson 07/07/2017
147 Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận QSD của bà Nguyễn Thị Thịnh- Xuyên Đông 2, TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam congson 07/07/2017
148 Công văn về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cán bộ cơ quan congson 04/07/2017
149 Công văn đề nghị lập danh sách hộ cử tri tham gia bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2017 - 2019 congson 04/07/2017
150 Về việc lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Đại congson 30/06/2017
151 Về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức kỷ năng soạn thảo văn bản và kỷ năng giao tiếp trong thực thi công vụ congson 14/06/2017
152 Thông báo thời gian tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thị trấn sau kỳ họp thứ 3, trước kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn khóa V congson 05/06/2017
153 Hướng dẫn diệt chuột và làm đất chuẩn bị sản xuất Hè Thu 2017 congson 19/05/2017
154 Kế hoạch giám sát công tác thu, chi quỹ Hội Chữ thập đỏ của TT HĐND thị trấn khóa V năm 2017 congson 09/05/2017
ĐĂNG NHẬP

Cổng thông tin điện tử

Địa chỉ : Khối phố Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361